Παθολόγοι

1
Πολυτεχνείου 13, Χίος
Τηλέφωνο
2271043930
2
Αγίου Ιακώβου 2, Χίος
Τηλέφωνο
2271026364, 2271024029
3
Δημοκρατίας 5, Χίος
Τηλέφωνο
2271023333
4
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Χίος
Τηλέφωνο
2271082313